водень

 • 1водень — сущ., кол во синонимов: 1 • окунь (8) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 …

  Словарь синонимов

 • 2водень — дню, ч. Проста речовина хімічного елемента Гідрогену. Найлегший, безбарвний, без кольору і смаку газ …

  Український тлумачний словник

 • 3водень — [во/деин ] д(‘)н у, ор. днеим, м. (на) д(‘)н і …

  Орфоепічний словник української мови

 • 4водень — іменник чоловічого роду …

  Орфографічний словник української мови

 • 5водень — водород hydrogen Wasserstoff, Hydrogen хім. елемент. Символ Н, ат.н. 1.,ат.м. 1,0079. Відомо три ізотопи В.: протій, дейтерій, тритій. В. безбарвний газ без запаху і смаку. В. один з осн. компонентів всіх природних органічних сполук. В. реаґує з… …

  Гірничий енциклопедичний словник

 • 6ренієводень — дню, ч. Оводень ренію у ступені його окиснення 1 …

  Український тлумачний словник

 • 7газовий склад природних вод — газовый состав природных вод gas composition of natural waters *Gаszusammensetzung der Naturgewässers – сукупність газів, які присутні в природних водах у розчиненому стані. Якісний та кількісний склад розчинених у воді газів визначається… …

  Гірничий енциклопедичний словник

 • 8водневий — а, е. Прикм. до водень. || Який має в своєму складі водень. || Який характеризується виділенням, утворенням водню. Водневе бродіння. || Який діє на основі ядерної енергії атомів водню. •• Водне/ва бо/мба бомба величезної руйнівної сили, вибухова… …

  Український тлумачний словник

 • 9моноводень — дню, ч. Водень, що перебуває у стані окремих, вільних атомів за дуже високих температур; атомарний водень …

  Український тлумачний словник

 • 10гази природні горючі — газы природные горючие combustible natural gases *natürliche Brenngase суміші газів земної кори вуглеводні метанового ряду і невуглеводневих компонентів здатних горіти. Зустрічаються в осадовому чохлі земної кори у вигляді вільних скупчень, а… …

  Гірничий енциклопедичний словник

 • 11каротаж радіоактивний — карот(т)аж радиоактивный radiation (radioactivity) logging *radioaktive Bohrlochmessung, kernphysikalisches Bohrlochmeßverfahren, radioaktives Kernen комплекс ядерно фіз. методів вивчення складу і будови г.п., що складають стінки свердловин, а… …

  Гірничий енциклопедичний словник

 • 1271.100.20 — Гази промислової призначеності ГОСТ 9.010 80 ЕСЗКС. Воздух сжатый для распыления лакокрасочных материалов. Технические требования. Методы контроля. Взамен ГОСТ 9.010 73 ГОСТ 3022 80 Водород технический. Технические условия. Взамен ГОСТ 3022 70… …

  Покажчик національних стандартів

 • 13ОВОД — муж. муха Oestris во(а)день; овод олений, О. tarandus. Зовут и безразлично оводом всякую муху, падкую на скот; но овод, строка, бут (буд), водень, мохнат, меньше и чернее слепня, не кусает, а кладет яички в шерсть или в язвы животных. Лошадь сама …

  Толковый словарь Даля

 • 14ОВОД — муж. муха Oestris во(а)день; овод олений, О. tarandus. Зовут и безразлично оводом всякую муху, падкую на скот; но овод, строка, бут (буд), водень, мохнат, меньше и чернее слепня, не кусает, а кладет яички в шерсть или в язвы животных. Лошадь сама …

  Толковый словарь Даля

 • 15ОКУНЫВАТЬ — или окунать, окунуть кого во что, погрузив в жидкость, опять вынуть, макать, опустить во что и вытащить. | * Обманывать, надуть, обмишулить. Коли курица некстати заквоктала, то надо ее окунуть в воду. ся, страд., ·возвр. по смыслу. Окунись… …

  Толковый словарь Даля

 • 16окунь — носом окуней ловить.. Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. под. ред. Н. Абрамова, М.: Русские словари, 1999. окунь сущ., кол во синонимов: 8 • водень (1) …

  Словарь синонимов